ویروس پاپیلوما انسانی HPV

یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی که به جهت تغییر عادات جنسی در جوامع امروزی شکل گرفته است مبحث ویروس پاپیلوم انسانی است. ویروس پاپیلوما یا HPV رایج ترین ویروس دستگاه تناسلی است که منجر به زگیل تناسلی می شود و همینطور عامل ضایعه پاپیلومای دهانی می باشد (انتقال این ویروس عمدتا از راه تماس جنسی مستقیم و نیز رابطه جنسی دهانی است ) البته لازم بذکرست راه های انتقال دیگری نیز وجود دارد که با احتمال کمتری ابتلا ایجاد می نمایند.

اما اصلی ترین علل پیدایش پاپیلوما در فرد عبارتند از:

سابقه داشتن زگیل تناسلی (ویا در دیگر نقاط بدن)

سابقه روابط جنسی دهانی

سابقه روابط جنسی با فرد مشکوک، آلوده و یا دارای ضایعه پنهان

سابقه رفتارهای پرخطر جنسی

ویروس پاپیلوما بیش از صد تایپ مختلف دارد که اکثر آنها ایجاد ضایعات خوش خیم می کنند ولی متاسفانه انواع بدخیم تا حدودی در آنها وجود دارد که در واقع اکثر نگرانی ها ترس از ابتلا به انواع بدخیم آنهاست.باید بدانیم که همیشه شک به پاپیلوما مساوی به سرطان نیست ولی جهت رد کردن احتمال وجود بدخیمی و یا اساسا پیشگیری زود هنگام از ضایعات بدخیم حتما میبایست به متخصص بیماریهای دهان مراجعه نمود. تا با اسمیر دهانی جهت کشف زودهنگام این ویروس از بروز اتفاقات ناگوار پیشگیری گردد.